FK Ligan

FK Ligan


JPM Bowlings halligan


Vi kör igång måndagen den 16 oktober med två grupper.  Tider för våra matcher är 17.00-21.00 varje spelare har ett personligt HCP så det kan vara allt från nybörjare till aktiva spelare.

Era matcher kommer finnas i scoringsystemet Bowlit.se Välj hall i rullist JPM Bowling tryck på liga välj sedan FK Liga 2023/2024

Bowlit.se länk

FK ligan


FK ligan är till för alla som gillar att göra något tillsammans med ditt jobb eller kompisar

Vi använder oss av HCP, för att få en så rättvis serie som möjligt. Vi brukar ha en avslutnings fest med prisutdelning och tävling någon gång efter avslutad serie!


.

Matchen
- Matchen genomförs utan handhälsning för alla spelare.
- Spelare ska undvika att skrika för mycket då det kan medföra ökad smittorisk, s.k. droppsmitta.
- ”High five” eller liknande peppningar genomförs inte genom kontakt mellan spelarna. Det finns andra sätt att peppa
varandra.
- Försök hålla ett bra avstånd under hela matchen. Gå fram en och en till klotreturen för hämtning av klot och se till att vara klar för spel i god tid.
- Använd handsprit före, under och efter match.
- Undvik att ta i varandras klot.
- Efter match så kan man tacka för matchen på ett bra sätt utan att kontakt mellan spelarna genomförs.
- Undvik att byta om till match i omklädningsrum utan kom ombytta i matchkläder när ni anländer till hallen.
- Vi ber alla att använda myndigheternas rekommendationer om sunt förnuft.

- Laget ansvarar för att följa hallens rekommendationer för genomförande av match.
- Laget ansvarar för att ingen med symtom finns med i laget.

- Det får inte finnas fler än 50 personer i hallen vid matchtillfället. I antalet räknas hallpersonal, publik och spelare in, d.v.s. alla som befinner sig i bowlinghallen. Hallen och givetvis har ni somspelar match lika stor del i att rekommendationerna följs. Den som  är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter
alls, utan stanna hemma minst två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
- Personer i riskgrupper bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Man har rätt att delta i match, men då är det på egen risk.
- Uppmana till att byta om hemma före och efter aktiviteter.
- Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
- Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien. Handsprit ska finnas i
banområdet, lätt tillgängligt för alla spelare och ledare.


Använd  sunt förnuft!